Jaarverslag 2014

Voorwoord

Lezingen-Quist-1 Kinderboekenweek Intentieverklaring Tentoonstellingen

2014 was een jaar met vele topprestaties, zoals…
die van de Olympische Winterspelen, het WK voetbal, het WK hockey én… de Bibliotheek Het Markiezaat. Sportieve topprestaties kunnen alleen gerealiseerd worden door focus, gedrevenheid, passie, de beste willen zijn, samenwerking en financiële middelen. Het geldt zeker ook voor de prestaties van de bibliotheek.


Focus

Onze focus ligt op onze kerntaken: een leven lang lezen en leren voor iedereen. Leescultuur, leesplezier, ondersteuning van het leesonderwijs en mediawijsheid zijn daarbij belangrijke waarden.
We leveren daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van alle burgers: voor baby’s, peuters, kleuters, basisschoolkinderen, jongeren, volwassenen… Voor scholieren, studenten, professionals, nooit uitgeleerden… Sommige doelgroepen verdienen extra aandacht, zoals kinderen. (Voor)lezen heeft immers een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen en hun schoolprestaties. Daar hebben ze hun hele leven profijt van.
Daarnaast hebben we in 2014 diverse digitale workshops georganiseerd voor laaggeletterden.


Gedrevenheid, passie en het beste willen

We zetten ons dagelijks met hart en ziel in om onze dienstverlening aan onze klanten te optimaliseren. Of het nu gaat om de klant, die dagelijks in de bieb komt, de klant die deelneemt aan onze activiteiten, de klant die de digitale bibliotheek gebruikt of de jonge klant die we via het onderwijs bedienen… We gaan voor goud!
Om aan te blijven sluiten bij de veranderende behoeften van de burger hebben we ook in 2014 gezocht naar nieuwe wegen en het beste resultaat. De openstelling van de koopzondag is daarvan een goed voorbeeld. De landelijke digitale infrastructuur heeft een belangrijke impuls gekregen met de oplevering van het e-bookplatform.


Samenwerken

Deze topprestaties kunnen we alleen bereiken met vele lokale partners. Het onderwijs in de breedste zin van het woord, culturele instellingen, Dorpsplatform Ossendrecht, KBO, VoorleesExpress, supermarkten én last but not least… Ward Warmoeskerken zijn slechts enkele voorbeelden. Zonder hen hadden we dit niet kunnen bereiken!


Financiële middelen

We moeten creatief omspringen met de schaarser wordende subsidies van de gemeente. Dit dwingt ons tot een nog betere focus op een toekomstbestendige bibliotheek.


Trots

In het afgelopen jaar hebben we vele topprestaties geleverd, waarop wij trots zijn. Deze prestaties willen we graag met u delen. Veel leesplezier.

15 april 2015
Nanno Nanninga, directeur/bestuurder

Volgende